Mr. A.M. Buitenhuis heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Werkgebieden
1. Slachtofferzaken
2. Strafrecht en Jeugdstrafrecht
3. Personen- en familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

En daarnaast is zij nog thuis in de Incasso’s.

Advocatenkantoor_Buitenhuis_werkgebied_2

Slachtofferzaken

U bent slachtoffer van een misdrijf, en nu? Waar kan ik heen, in de eerste plaats met mijn verhaal, maar in de tweede plaats met de materiële, maar vaak ook met de immateriële schade? Bijvoorbeeld u durft niet meer over straat, u heeft een aantal dagen niet kunnen werken of misschien zijn bepaalde medicijnen die u na het vermeende misdrijf diende te nemen, niet vergoed.

Dat zijn meestal belangrijke redenen voor het slachtoffer om zich als benadeelde partij te voegen in een strafrechtelijke procedure.

Het slachtoffer dat zich als benadeelde partij voegt, heeft geen advocaat nodig. Maar de ervaring leert dat voegingsvorderingen die door goeie slachtofferadvocaten in de strafprocedure worden ingediend en toegelicht, meer kans van slagen maken.

Ik kan u dan meteen helpen met het recht op informatie dat u heeft, het spreekrecht ter zitting, informatie over invrijheidstelling en verlof en als er niet vervolgd wordt, het recht op beklag dat u heeft.

En wist u dat de meeste slachtofferzaken (geweld en zedenmisdrijven) ook nog eens kosteloos zijn voor u als slachtoffer?

Neem gewoon eens vrijblijvend contact met mij op en wij kijken samen wat ik voor u kan betekenen.

Strafrecht en jeugdstrafrecht

We hopen er allemaal nooit mee te maken te krijgen, maar stel het gebeurt u onverhoopt op een dag wel: U wordt verdacht van betrokkenheid bij een strafbaar feit. In één klap bent u in plaats van een burger, een verdachte. Een grote kans dat u zich zal moeten verantwoorden voor de rechter. Het is dan altijd verstandig een advocaat in de arm te nemen en in sommige gevallen zelfs verplicht.

Op het kantoor is mr. A.M. Buitenhuis thuis in het strafrecht. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende en pro deo zaken. Er wordt niet alleen gekeken naar de verdenking, maar ook naar de persoon achter de verdenking, in dit geval uzelf. Hiermee rekening houdend en aan de hand van de stukken wordt samen met u de aanpak van de zaak besproken.

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer ruim begrip, waar een groot aantal zaken onder vallen, welke voornamelijk allemaal een emotioneel karakter dragen, aangezien er doorgaans sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen tussen partijen. De meest bekende zaken en degene waar het kantoor het meest mee te maken krijgt zijn echtscheidingen, al dan niet met vaststelling van alimentaties.
Aangezien naast de emoties, die door de advocaat zeker niet uit het oog worden verloren, er eveneens een zakelijke afwikkeling dient plaats te vinden, is Advocatenkantoor Buitenhuis daarvoor de geschikte juridische medestander. U zult vanaf het begin af aan, namelijk dat een der partijen besluit dat het huwelijk ontwricht is, tot aan de gehele boedelverdeling, indien gewenst uiteraard, worden bijgestaan met kennis en advies.
Naast echtscheidingen kan u worden bijgestaan in en advies gegeven worden over:

  • gezag en omgangsregelingen;
  • alimentatie;
  • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
  • naamswijzigingen;
  • afwikkelingen van samenlevingscontracten en samenwoning;
  • adoptie;
  • curatele, bewind en mentorschap;

Incasso’s

Na het behalen van haar bul in 2000 is mr. Buitenhuis haar juridische carrière begonnen als incassojurist bij een groot en gerenommeerd incassobedrijf in Naarden-Vesting. Hier heeft zij alle ins en outs op het gebied van incasso’s geleerd en wel vanaf de eerste sommaties tot aan het incasseren van de inmiddels door de rechter opgelegde veroordeling aan de debiteur.
Op het advocatenkantoor in de regio Amsterdam had mr. Buitenhuis de gehele incassopraktijk van het kantoor onder zich, waaronder een groot gedeelte huurincasso’s onder andere van een grote verhuurmaatschappij uit Amsterdam.
Kortom mr. Buitenhuis kan zich een ervaren specialist noemen op het gebied van incasso’s. Voor incassozaken kan met u een scherpe en duidelijke prijsafspraak worden gemaakt, die overduidelijk onder het normale uurtarief zitten van Advocatenkantoor Buitenhuis.