Bij Advocatenkantoor Buitenhuis is het mogelijk eerst een gratis en vrijblijvend intake/advies gesprek op kantoor te hebben. In dit gesprek kunt u uw rechtsvraag voorleggen en zal mr. Buitenhuis u kort en bondig van advies dienen. Bij ingewikkelde rechtsvragen zal het niet mogelijk zijn om dit in een intakegesprek van een half uur te beantwoorden. In dergelijke gevallen zal er naar een passende andere oplossing worden gezocht.

Tevens zullen gedurende dit gesprek de kosten van eventuele rechtsbijstand aan bod komen. Indien mogelijk zal er zelfs al een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van uw zaak, opdat u een weloverwegen kosten – baten beslissing kan nemen. Zoals geschreven is dit gesprek vrijblijvend en verplicht het u tot niets.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (pro deo) dan zal deze voor u worden aangevraagd. Indien u hier niet voor in aanmerking komt zal u, afhankelijk van de inhoud van de zaak, verzocht worden een voorschot te betalen. Uiteraard zal dit vooraf met u besproken worden.

Advocatenkantoor_Buitenhuis_werkwijze

Tijdens de verdere voortgang van uw zaak zult u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden. U krijgt van alle inhoudelijke correspondentie een afschrift opgestuurd. Belangrijke beslissingen en belangrijke correspondentie zal nimmer zonder overleg en toestemming genomen dan wel verzonden worden.

Uiteraard staat het u ten alle tijden vrij om telefonisch dan wel per email te informeren naar de stand van zaken in uw dossier.